blob: 563b338950f5f85ca7e198321b5d6ed319ca26d8 [file] [log] [blame]
# STM32 Octo SPI flash driver configuration options
# Copyright (c) 2022 STMicroelectronics
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
DT_STM32_OCTOSPI_1_HAS_DMA := $(dt_nodelabel_has_prop,octospi1,dmas)
DT_STM32_OCTOSPI_2_HAS_DMA := $(dt_nodelabel_has_prop,octospi2,dmas)
config FLASH_STM32_OSPI
bool "STM32 Octo SPI Flash driver"
default y
depends on DT_HAS_ST_STM32_OSPI_NOR_ENABLED
select USE_STM32_HAL_OSPI
select USE_STM32_LL_DLYB if SOC_SERIES_STM32U5X
select USE_STM32_HAL_MDMA if SOC_SERIES_STM32H7X
select FLASH_HAS_DRIVER_ENABLED
select FLASH_JESD216
select FLASH_PAGE_LAYOUT
select FLASH_HAS_PAGE_LAYOUT
select DMA if $(DT_STM32_OCTOSPI_1_HAS_DMA) || $(DT_STM32_OCTOSPI_2_HAS_DMA)
select USE_STM32_HAL_DMA if $(DT_STM32_OCTOSPI_1_HAS_DMA) || \
$(DT_STM32_OCTOSPI_2_HAS_DMA)
help
Enable OSPI-NOR support on the STM32 family of processors.