blob: 825518af9b329069cd00d5d517e0b3eaba9a1dcb [file] [log] [blame]
/*
* Copyright (c) 2016 Intel Corporation
*
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
#define DT_DRV_COMPAT st_lis3mdl_magn
#include <zephyr/device.h>
#include <zephyr/drivers/i2c.h>
#include <zephyr/sys/__assert.h>
#include <zephyr/sys/util.h>
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/drivers/sensor.h>
#include <zephyr/logging/log.h>
#include "lis3mdl.h"
LOG_MODULE_DECLARE(LIS3MDL, CONFIG_SENSOR_LOG_LEVEL);
int lis3mdl_trigger_set(const struct device *dev,
const struct sensor_trigger *trig,
sensor_trigger_handler_t handler)
{
struct lis3mdl_data *drv_data = dev->data;
const struct lis3mdl_config *config = dev->config;
int16_t buf[3];
int ret;
__ASSERT_NO_MSG(trig->type == SENSOR_TRIG_DATA_READY);
/* dummy read: re-trigger interrupt */
ret = i2c_burst_read_dt(&config->i2c, LIS3MDL_REG_SAMPLE_START,
(uint8_t *)buf, 6);
if (ret != 0) {
return ret;
}
gpio_pin_interrupt_configure_dt(&config->irq_gpio, GPIO_INT_DISABLE);
drv_data->data_ready_handler = handler;
if (handler == NULL) {
return 0;
}
drv_data->data_ready_trigger = *trig;
gpio_pin_interrupt_configure_dt(&config->irq_gpio,
GPIO_INT_EDGE_TO_ACTIVE);
return 0;
}
static void lis3mdl_gpio_callback(const struct device *dev,
struct gpio_callback *cb, uint32_t pins)
{
struct lis3mdl_data *drv_data =
CONTAINER_OF(cb, struct lis3mdl_data, gpio_cb);
const struct lis3mdl_config *config = drv_data->dev->config;
ARG_UNUSED(pins);
gpio_pin_interrupt_configure_dt(&config->irq_gpio, GPIO_INT_DISABLE);
#if defined(CONFIG_LIS3MDL_TRIGGER_OWN_THREAD)
k_sem_give(&drv_data->gpio_sem);
#elif defined(CONFIG_LIS3MDL_TRIGGER_GLOBAL_THREAD)
k_work_submit(&drv_data->work);
#endif
}
static void lis3mdl_thread_cb(const struct device *dev)
{
struct lis3mdl_data *drv_data = dev->data;
const struct lis3mdl_config *config = dev->config;
if (drv_data->data_ready_handler != NULL) {
drv_data->data_ready_handler(dev,
&drv_data->data_ready_trigger);
}
gpio_pin_interrupt_configure_dt(&config->irq_gpio,
GPIO_INT_EDGE_TO_ACTIVE);
}
#ifdef CONFIG_LIS3MDL_TRIGGER_OWN_THREAD
static void lis3mdl_thread(struct lis3mdl_data *drv_data)
{
while (1) {
k_sem_take(&drv_data->gpio_sem, K_FOREVER);
lis3mdl_thread_cb(drv_data->dev);
}
}
#endif
#ifdef CONFIG_LIS3MDL_TRIGGER_GLOBAL_THREAD
static void lis3mdl_work_cb(struct k_work *work)
{
struct lis3mdl_data *drv_data =
CONTAINER_OF(work, struct lis3mdl_data, work);
lis3mdl_thread_cb(drv_data->dev);
}
#endif
int lis3mdl_init_interrupt(const struct device *dev)
{
struct lis3mdl_data *drv_data = dev->data;
const struct lis3mdl_config *config = dev->config;
if (!device_is_ready(config->irq_gpio.port)) {
LOG_ERR("GPIO device not ready");
return -ENODEV;
}
gpio_pin_configure_dt(&config->irq_gpio, GPIO_INPUT);
gpio_init_callback(&drv_data->gpio_cb,
lis3mdl_gpio_callback,
BIT(config->irq_gpio.pin));
if (gpio_add_callback(config->irq_gpio.port, &drv_data->gpio_cb) < 0) {
LOG_DBG("Could not set gpio callback.");
return -EIO;
}
/* clear data ready interrupt line by reading sample data */
if (lis3mdl_sample_fetch(dev, SENSOR_CHAN_ALL) < 0) {
LOG_DBG("Could not clear data ready interrupt line.");
return -EIO;
}
drv_data->dev = dev;
#if defined(CONFIG_LIS3MDL_TRIGGER_OWN_THREAD)
k_sem_init(&drv_data->gpio_sem, 0, K_SEM_MAX_LIMIT);
k_thread_create(&drv_data->thread, drv_data->thread_stack,
CONFIG_LIS3MDL_THREAD_STACK_SIZE,
(k_thread_entry_t)lis3mdl_thread, drv_data,
NULL, NULL, K_PRIO_COOP(CONFIG_LIS3MDL_THREAD_PRIORITY),
0, K_NO_WAIT);
#elif defined(CONFIG_LIS3MDL_TRIGGER_GLOBAL_THREAD)
drv_data->work.handler = lis3mdl_work_cb;
#endif
gpio_pin_interrupt_configure_dt(&config->irq_gpio,
GPIO_INT_EDGE_TO_ACTIVE);
return 0;
}