blob: a08d626c21088839ea313b4ceaa4fb85eda1aa2f [file] [log] [blame]
/*
* Copyright (c) 2016 Open-RnD Sp. z o.o.
*
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
/**
* @brief Driver for UART port on STM32 family processor.
*
*/
#ifndef _STM32_UART_H_
#define _STM32_UART_H_
/* device config */
struct uart_stm32_config {
struct uart_device_config uconf;
/* clock subsystem driving this peripheral */
struct stm32_pclken pclken;
};
/* driver data */
struct uart_stm32_data {
/* Uart peripheral handler */
UART_HandleTypeDef huart;
/* clock device */
struct device *clock;
#ifdef CONFIG_UART_INTERRUPT_DRIVEN
uart_irq_callback_t user_cb;
#endif
};
#endif /* _STM32_UART_H_ */